História


Činnosť piaristov v najbližšom okolí

Piaristi nepôsobili len v Brezne, ale ich pole pôsobnosti siahalo aj do okolitých dedín, ako to aj samé zaznamenávajú: BEŇUŠ -farnosť bola zriadená ako miestna kaplánka v roku 1786. Sem chodil páter piarista z Brezna, kým nebola povýšená na faru.
ČIERNY BALOG -územie farnosti patrilo pod valaštiansku faru. Keď začali piaristi správu breznianskej farnosti, pripadlo k ich pôsobisku aj toto územie. Jeden z pátrov sem dochádzal duchovnú službu. Za Jozefa I.I. tu bola v roku 1786 založená miestna kaplánska stanica. Kaplánku povýšili na faru v roku 1824.
DUBOVÁ -NEMECKÁ -na konci 16. storočia sa farnosť stala evanjelickou. V roku 1673 ju generál Collalto odovzdal katolíkom. Jej správu spočiatku prevzali piaristi, no ešte v tom istom roku správu prevzal diecézny kňaz Bajnóczi.
HORNÁ LEHOTA -v rokoch 1692 až 1705 dochádzal sem z Brezna páter piarista Martin Jakubec.
LOPEJ -v čase reformácie preniklo sem Luterove učenie a obec sa stala evanjelickou. V roku 1673 tu boli uvedení piaristi, ktorí sa ujali duchovnej správy. V roku 1682 ich odtiaľto vyhnali Tokolyovci. Potom prenechali správu lopejskej farnosti diecéznym kňazom.
POHRONSKÁ POLHORA -prvý duchovný správca bol piarista Štefan Fidray. Obec po založení bol a filiálkou Brezna. Do kostola chodili ľudia do Brezna, kým si nepostavili sv oj. Jeden páter piarista chodil navštevovať chorých. Páter Fidray býval od novembra 1788 v kaplnke svätého Michala. Túto dedinu spravovali až do roku 1854.
PREDAJNÁ -piaristi spravovali túto farnosť od roku 1673 do roku 1687.
VALASKÁ -piaristi farnosť spravovali od roku 1673 do roku 1675, kým sem neprišiel diecézny kňaz.