Sviatosť Eucharistie

Eucharistia

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela, úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324)

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti posväcujúcej. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti a v celej Rožňavskej diecéze prvý raz prijímajú Eucharistiu deti, ktoré navštevujú minimálne 3. ročník základnej školy, ktoré navštevujú každoročne náboženskú výchovu od 1. ročníka. Zápis sa koná v septembri, po vyhlásení termínov zápisu v kostole pri nedeľňajších sv. omšiach. Zápis sa koná na farskom úrade a to iba vo vyhlásených termínoch. Je potrebné, aby prihlásiť dieťa na prípravu k prvému sv. prijímaniu prišiel aspoň jeden rodič.

Prvé sväté prijímanie dospelých

Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade do konca septembra. Príprava začína každý rok v októbri. Na farskom úrade Vám kňazi podajú bližšie informácie.

Sväté prijímanie v nemocnici

Chorých, ktorí majú záujem o prijímanie Eucharistie v nemocnici, nahláste na telefónnom čísle farského úradu, ktorému nemocnica prináleží, alebo miestnemu kňazovi.