FARNOSŤ

Farnosť

Kontakt:
Nám. M. R. Štefánika 32/39
977 01 Brezno – mesto
Telefón:  048/6112112


Kostoly
:
Nanebovzatia Panny Márie
Kostol sv. Kríža – na Bráničke
Panny Márie – Piaristov


Kaplnky
:
Božského Srdca Ježišovho na Podkoreňovej