Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Utorok, 24. 5. 2022, 07:51 hod.
 liturgická farba Sobota po 6. veľkonočnej nedeli 
Dnešné liturgické texty

Kňazi vo farnosti

Kňazi vo farnosti

 

Farár – dekan :
Mons. Mgr. Dušan Lukáč  

 

Kaplán :
PaedDr. Róbert Likavčan, PhD.  

 

Kaplán :
Mgr. Zbigniew Slawek

 

Stály diakon :
Mgr. Ing. Rafael Ambros