Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 17:34 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Kňazi vo farnosti

Kňazi vo farnosti

 

Farár – dekan :
Mons. Mgr. Dušan Lukáč  

 

Kaplán :
PaedDr. Róbert Likavčan, PhD.  

 

Kaplán :
Mgr. Zbigniew Slawek

 

Stály diakon :
Mgr. Ing. Rafael Ambros