Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:27 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Sviatosť kňazstva

Sviatosť kňazstva

Ordináciou (vysviackou) je prijímateľ tejto sviatosti začlenený medzi kňazov a biskupov, ňou sa udeľuje dar Ducha Svätého. Sviatosť môže udeľovať biskup. Biskup ju udeľuje vkladaním rúk a modlitbou. Poznáme diakonskú a kňazskú vysviacku.  Diakonská vysviacka je stav služby (nie kňazstvo) medzi Kristom a ľuďmi. Sviatosť môže prijať jedine pokrstený muž v stave posväcujúcej milosti (teda bez hriechu – po svätej spovedi).

Účinky svätej spovede :

  1. Nezmazateľný duchovný znak
  2. Udeľuje posvätnú moc
  3. Rozmnoženie posväcujúcej milosti
  4. Špeciálne milosti – aby mohli prinášať obetu, plniť službu Božieho slova