Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 17:33 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

DEKANÁT

Dekanát

Dekan: 
Mons. Mgr. Dušan Lukáč

Adresa: 
M.R. Štefánika 32, 977 01 Brezno

Telefón: 
+421 (0)48/611 21 12

E-mail: 
brezno-mesto(at)burv.sk