DEKANÁT

Dekanát

Dekan:
Mons. Mgr. Dušan Lukáč

Adresa:
M.R. Štefánika 32, 977 01 Brezno

Telefón:
+421 (0)48/611 21 12

E-mail:
farabrmesto@gmail.com