Organ

História nástroja a jeho plánovaná generálna oprava

V roku 1787 postavila dielňa Pažických z Rajca dvojmanuálový organ do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie. V roku 1924 organár Jozef Hardoník urobil zásadnú prestavbu nástroja bez bližšej špecifikácie prác. V 90. rokoch 20. stor. – organár Peter Búran urobil ďalšiu prestavbu. Do pôvodnej organovej skrine Pažických postavil dvojmanuálový organ firmy Gebrüder Rieger, opus 63 z r. 1880, pôvodne postavený pre Katedrálu v Banskej Bystrici. Pôvodný, dvanásť registrový nástroj bol roku 1924 rozšírený o ďalších šesť registrov a v r. 1948 upravený a pozmenený podľa návrhu Pavla Hollého. Z pôvodného dvojmanuálového organa Pažických z Rajca sa zachovala len mimoriadne zaujímavá organová skriňa s tzv. frontálnym prospektom. Prospekt tvorí až 33 píšťalových polí, v ktorých v súčasnosti stoja v drvivej väčšine neznelé píšťaly. Na organovej skrini pracovali J. Demuth, stolársky majster z Brezna, a A. Marušiak, rezbár z Rajca. Organ prešiel viacerými prestavbami. (Informácie prevzaté z: www. organy.hc.sk)

Ako každý nástroj, aj tento náš, po rokoch potrebuje opravu. Ako je možné vidieť z jeho histórie, tak aj malú zmenu. V súčastnosti je pôvodná historická skriňa už v havarijnom stave a potrebuje reštaurátorskú sanáciu. Nástrojová časť, síce pre svoju spoľahlivú mechanickú traktúru ešte funguje, no aj ona už potrebuje opravu a “stabilizáciu”. Doba sa mení a s ňou aj potreby hudobnej interpretácie. Preto, tak ako v minulosti, aj dnes by organ potreboval zmenu registrovej dispozície. Pre generálnu opravu sme sa rozhodli reštaurovať pôvodnú historickú skriňu Pažických, sčasti zachovať romantický charakter nástroja od firmy Rieger a doplniť ho o dva “jazykové” registre pre koncertné a liturgické účely. Ak Vás tento projekt oslovil a máte vôľu nám pomôcť môžete prispieť na toto dielo prostredníctvom bankového účtu farnosti: IBAN: SK98 0900 0000 0000 7989 0834, (do správy zadajte text: “na opravu organu”), alebo milodarom na účelovú zbierku opravy.

Ďakujeme.