Hlavný oznam

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Pondelok, 18. 10. 2021, 22:20 hod.
 liturgická farba Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Home page

Úmysel pre členov Modlitbového zápasu na mesiac október 2021

*Za živú vieru pre ľudí, ktorí v chorobe a ťažkých životných situáciách upadajú do zúfalstva a beznádeje

*Za Božiu pomoc pre vyčerpaných rodičov a chorého syna Janka, kňazov Jozefa a Miroslava v ťažkej životnej situácii

*Za Božiu pomoc uzdravenia pre Natašu, Teréziu, Helenu, Máriu, Štefániu, Juraja a deti: Kristiána, Michalku, Adelku a požehnanú operáciu pre Marušku

*Za vzájomné odpustenie, úctu k svojej mame a uzdravenie súrodeneckých   vzťahov pre Ivana, Zuzanu a Petra

*Za otvorené srdcia pre vieru a prijatie sviatosti zmierenia pre Jána, Máriu, Katku, Michala a Petra

*Za šťastný pôrod a zdravie pre Danku a dieťa

Organový koncert │ 8. 8. 2021 │ 18:00

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej │ 7. – 8. 8. 2021

Odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Podkoreňovej

V nedeľu 13. 6. 2021 o 11:30 sme slávili odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kaplnke na Podkoreňovej. Záznam priameho prenosu nájdete na YouTube a fotografie v galérii.

Dobrá novina Koledovanie 2020

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.
 
O projektoch Dobrej noviny sa viac môžete dozvedieť na https://www.dobranovina.sk/projekty/
 
Podporiť 26.ročník Dobrej noviny a projekty pre tento rok možete ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 ( do poznámky môžete uviesť: Brezno-mesto) alebo príspevkom do pokladničky, ktorá bude k dispozícií po zrušení zákazu vychádzania a obnovení sv.omší , vo farskom kostole v Brezne, kde budú k dispozícií aj Dobré noviny Dobrej noviny.
 

Základy viery │ 29. časť │ Dôsledky

Archív katechéz nájdete : TU

Odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Podkoreňovej

Noc kostolov│12.6.2020

“Ani Ježiš sa neodvážil zrušiť Boží zákon!” – homília o. biskupa v Breznianskej aréne 16.2.2020

Homíliu si môžete prečítať: TU

Rorátne sväté omše

Aj tento rok si fyzickým bdením – vstávaním aspoň o hodinu skôr ako zvyčajne na rannú sv. omšu – pripomíname potrebu neustáleho duchovného bdenia a pripravenosti na prechod do večného života. Najmä v utorky sa do tejto bdelosti zapoja aj deti našej farnosti, ktoré po raňajkách na fare utekajú rovno do školy, alebo škôlky.

V našej farnosti opäť Duch Svätý sviatostne pôsobil

V sobotu 23.11.2019 prijalo 32 birmovancov dary Ducha Svätého. Sprevádzajme ich našimi modlitbami, aby Duch Sv. hojne pôsobich v ich životoch!

Púť mladých do Vysokej nad Uhom

V sobotu 28.09.2019 si niektorí zo spoločenstva mladých, birmovancov, ale i starší vykonali púť do rodiska a zároveň miesta mučeníckej smrti blahoslavenej Anny Kolesárovej. Po príchode k hrobu bl. Anky nám o. Tomáš (z “Domčeka”) objasnil historický kontext jej smrti, ale aj svätosť jej jednoduchého života, ktorý tak prirodzene vyustil do hrdinského svedectva o vernosti Bohu. Následne sme sa presunuli do pastoračného centra – “Domčeka”, kde sme sa dozvedeli o význame a obsahu púti radosti, zrelosti a rodín, a tiež niečo o dôstojnosti povolania každého človeka k životu s Bohom. Naša púť vyvrcholila slávením Eucharistie vo filiálnom kostole vo Vysokej, kde je umiestnený hlavný relikviár bl. Anky. Po sv. omši, ktorú celebroval náš p. kaplán Stanislav, a v ktorej sa nám opäť povzbudivo prihovoril o. Tomáš, nasledovalo osobné uctenie si relikvií a osbná modlitba. Z Vysokej sme sa znova presunuli zdieľať ešte na jeden večer spoločenstvo do rodiska nášho kaplána. V minulosti si vykonali púť k bl. Anke aj ďalšie rodiny, či jednotlivci z našej farnosti. Veríme, že náš farský kostol bude uchovávať relikviu bl. Anky, o ktorú požiadali naši duchovní otcovia. Nech orodovanie bl. Anny pritiahne mnohých k svätosti života, k Bohu!

Nový kríž pred nemocnicou – slávenie sviatku povýšenia sv. Kríža

Na sviatok povýšenia Svätého Kríža bol v areáli nemocnice pred budovou polikliniky požehnaný kríž. Požehnania sa zúčastnili okrem veriacich aj riaditeľ nemocnice a niektorí zamestnanci. Po požehnaní nasledovala pobožnosť krížovej cesty na neďalekej kalvárii. Prežívanie sviatku zavŕšila odpustová sv. omša v kaplnke sv. kríža “na Bráničke”.

Odpustový koncert