Hlavný oznam

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Utorok, 7. 12. 2021, 22:19 hod.
 liturgická farba 2. adventná nedeľa 
Dnešné liturgické texty

Home page

LOCKDOWN – zakázané verejné bohoslužby

Počnúc 25.11.2021 /štvrtok/ je vyhlásený lockdown a teda je zákaz verejných bohoslužieb. Samozrejme je s tým spojený dišpenz, ktorý Vás oslobodzuje od účasti na Sv. omši v kostole. V praxi to znamená, že úmysly Sv. omší budú odslúžené, tak ako boli vyhlásené, ale bez účasti veriacich. Dávame Vám teda do pozornosti Sv. omše vysielané cez médiá, napr. aj cez náš youtube kanál. Sv. omše sú vždy vysielané Pondelok – Piatok o 18:00,    Sobota: 07:30,      Nedeľa: 08:00, 10:30

Zákon umožňuje tzv. INDIVIDUÁLNU PASTORAČNÚ STAROSTLIVOSŤ v rámci nej sme tu pre Vás

PONDELOK

14:30 – 16:30   NA FARE V KANCELÁRII – možnosť sv. zmierenia a prijať Eucharistiu 

UTOROK

08:30 – 10:30   NA FARE V KANCELÁRII – možnosť sv. zmierenia a prijať Eucharistiu

ŠTVRTOK

14:30 – 16:30   NA FARE V KANCELÁRII – možnosť sv. zmierenia a prijať Eucharistiu

PIATOK

08:30 – 10:30   NA FARE V KANCELÁRII – možnosť sv. zmierenia a prijať Eucharistiu

NEDEĽA

07:30 – 07:45 a 09:00 – 09:30   V KOSTOLE                         – len prijať Eucharistiu, dbajte o to, aby ste vstupovali do kostola po jednom

Tu si môžete prečítať reakciu našich otcov biskupov. Klikni TU

Od pondelka 22.11.2021 nové nariadenia vlády sa premietne aj do kostolov – DIŠPENZ

Povinnosť účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých veriacich, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená miestna (okresná) epidemická situácia.

Ak teda niekomu okolnosti značne sťažujú alebo dokonca znemožňujú účasť aj na iných podujatiach, napr. pri návšteve obchodov, kultúrnych, športových, či iných spoločenských podujatiach, a teda aj zúčastniť sa sv. omše v nedeľu alebo v prikázaný sviatok, je od účasti na nej oslobodený.

Pripomíname, že človek, ktorý sa z uvedených dôvodov nemôže zúčastniť na bohoslužbe, je naďalej povinný zasvätiť sviatočný deň (osobnou a spoločnou modlitbou v rodinách, sledovaním prenosu bohoslužieb v médiách, skutkami telesného a duchovného milosrdenstva,…). Zvlášť odporúčame modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a náboženskej literatúry a podobne.

Podrobné info fungovania COVID AUTOMATU nájdete kliknutím TU

 

Úmysel pre členov Modlitbového zápasu na mesiac november 2021

*Za zdravie, požehnanie a ochranu Panny Márie pre našich kňazov potrebné v ich ťažkej kňažskej službe

*Za dar zdravia pre Ivku a dieťatko v rizikovom tehotenstve

*Za Božie milosrdenstvo pre ťažko chorých Kristínku, Zdenku, Emku, Štefana, Erika, Jána, Petra ,Margitu a Jána

*Za Božiu pomoc a oslobodenie mamičky šesť mesačnej dcérky zo závislosti na drogách

 

*Za požehnanie a uzdravenie súrodeneckých vzťahov rozdelených  sporom o majetok

Organový koncert │ 8. 8. 2021 │ 18:00

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej │ 7. – 8. 8. 2021

Odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Podkoreňovej

V nedeľu 13. 6. 2021 o 11:30 sme slávili odpustovú slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kaplnke na Podkoreňovej. Záznam priameho prenosu nájdete na YouTube a fotografie v galérii.

Dobrá novina Koledovanie 2020

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách.
 
O projektoch Dobrej noviny sa viac môžete dozvedieť na https://www.dobranovina.sk/projekty/
 
Podporiť 26.ročník Dobrej noviny a projekty pre tento rok možete ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 ( do poznámky môžete uviesť: Brezno-mesto) alebo príspevkom do pokladničky, ktorá bude k dispozícií po zrušení zákazu vychádzania a obnovení sv.omší , vo farskom kostole v Brezne, kde budú k dispozícií aj Dobré noviny Dobrej noviny.
 

Základy viery │ 29. časť │ Dôsledky

Archív katechéz nájdete : TU

Odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Podkoreňovej

Noc kostolov│12.6.2020

“Ani Ježiš sa neodvážil zrušiť Boží zákon!” – homília o. biskupa v Breznianskej aréne 16.2.2020

Homíliu si môžete prečítať: TU

Rorátne sväté omše

Aj tento rok si fyzickým bdením – vstávaním aspoň o hodinu skôr ako zvyčajne na rannú sv. omšu – pripomíname potrebu neustáleho duchovného bdenia a pripravenosti na prechod do večného života. Najmä v utorky sa do tejto bdelosti zapoja aj deti našej farnosti, ktoré po raňajkách na fare utekajú rovno do školy, alebo škôlky.

V našej farnosti opäť Duch Svätý sviatostne pôsobil

V sobotu 23.11.2019 prijalo 32 birmovancov dary Ducha Svätého. Sprevádzajme ich našimi modlitbami, aby Duch Sv. hojne pôsobich v ich životoch!

Púť mladých do Vysokej nad Uhom

V sobotu 28.09.2019 si niektorí zo spoločenstva mladých, birmovancov, ale i starší vykonali púť do rodiska a zároveň miesta mučeníckej smrti blahoslavenej Anny Kolesárovej. Po príchode k hrobu bl. Anky nám o. Tomáš (z “Domčeka”) objasnil historický kontext jej smrti, ale aj svätosť jej jednoduchého života, ktorý tak prirodzene vyustil do hrdinského svedectva o vernosti Bohu. Následne sme sa presunuli do pastoračného centra – “Domčeka”, kde sme sa dozvedeli o význame a obsahu púti radosti, zrelosti a rodín, a tiež niečo o dôstojnosti povolania každého človeka k životu s Bohom. Naša púť vyvrcholila slávením Eucharistie vo filiálnom kostole vo Vysokej, kde je umiestnený hlavný relikviár bl. Anky. Po sv. omši, ktorú celebroval náš p. kaplán Stanislav, a v ktorej sa nám opäť povzbudivo prihovoril o. Tomáš, nasledovalo osobné uctenie si relikvií a osbná modlitba. Z Vysokej sme sa znova presunuli zdieľať ešte na jeden večer spoločenstvo do rodiska nášho kaplána. V minulosti si vykonali púť k bl. Anke aj ďalšie rodiny, či jednotlivci z našej farnosti. Veríme, že náš farský kostol bude uchovávať relikviu bl. Anky, o ktorú požiadali naši duchovní otcovia. Nech orodovanie bl. Anny pritiahne mnohých k svätosti života, k Bohu!

Nový kríž pred nemocnicou – slávenie sviatku povýšenia sv. Kríža

Na sviatok povýšenia Svätého Kríža bol v areáli nemocnice pred budovou polikliniky požehnaný kríž. Požehnania sa zúčastnili okrem veriacich aj riaditeľ nemocnice a niektorí zamestnanci. Po požehnaní nasledovala pobožnosť krížovej cesty na neďalekej kalvárii. Prežívanie sviatku zavŕšila odpustová sv. omša v kaplnke sv. kríža “na Bráničke”.

Odpustový koncert