Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:19 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Home page

Dôležité oznamy

Ako dobre viete, tak prebieha synoda a stretnutia k nej aj v našej farnosti – termíny nájdete vždy v oznamoch. Svoje pripomienky k synode môžete napísať aj jednoducho formou elektronického formulára a odoslať. vid položka SYNODA a dole pod popisom je položka “pripomienky k synode”

Do kostola už môžu všetci. Zrušené akékoľvek obmedzenia hromadných podujatí. Slávenie svätých omší v našich podmienkach bez obmedzení. Dokonca ani rúško a respirátor už nie sú povinné

“Vysluhovanie Sv. zmierenia a prijímanie Eucharistie”. Sv. zmierenia je možné prijať pred rannou sv. omšou a pred večernou sv.omšou, teda v Pondelok – Sobota:  07:10 – 07:30 a večer 17:40 – 18:00. Ak nemôžete zostať na sv. omši je potrebné to povedať pri spovedi, a hneď po rozhrešení dostanete sv. prijímanie.

Prebieha príprava na sv. birmovania. Každú druhú sobotu  o 10:00 na fare. Príprava prebieha klasicky každé 2 týždne. (Nadchádzajúce termíny si treba sledovať v najnovších farských oznamoch.)

Prebieha príprava na 1. sv. prijímanie.  Býva každé 2. týždne a to nasledovne: Deti zo ZŠ na Pionierskej 2 o 09:00 hod. Deti zo ZŠ na Pionierskej 4 a zo Špeciálnej ZŠ  o 10:00 hod Príde aspoň jeden z rodičov s dieťaťom. (Slávnosť 1. Sv. prijímania bude poslednú júnovú nedeľu 2022 ). Sledujte vždy aktuálne oznamy

Od 1.3.2022 naša farnosť Brezno – mesto spravuje excurrendo farnosť MÝTO POD ĎUMBIEROM s filiálkou BYSTRÁ. Sv. Omše bývajú nasledovne: Mýto pod Ďumbierom: Utorok, Štvrtok, Piatok o 18:00 hod. V nedeľu o 09:30 hod. Na filiálke Bystrá: Utorok, Piatok o 17:00. V nedeľu o 08:00 hod.Dobrá novina │ Koledovanie │ 2021

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Dobrú novinu vám tento rok prinášame vo video forme ako náhradu za koledovanie v pandemickom čase. O projektoch Dobrej noviny sa viac môžete dozvedieť na https://www.dobranovina.sk/projekty/

Podporiť 27.ročník Dobrej noviny a projekty pre tento rok možete ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 s variabilným symbolom 2721101106 alebo príspevkom do pokladničky, ktorá je k dispozícií vo farskom kostole v Brezne, kde budú k dispozícií aj Dobré noviny Dobrej noviny.

  • AUTOR – Marek
  •  
  • DŇA – 25
Vysluhovanie Sv. zmierenia a prijímanie Eucharistie pred Vianocami a počas Vianoc

Sv. zmierenia vysluhujeme ako vždy pred všetkými Sv. Omšami. Dávame hlavne do pozornosti čas:

Pondelok 20.12. – Štvrtok 23.12. v časoch 07:00 – 07:30 a 16:00 – 18:00 počas sviatkov teda od a po 24.12. len na požiadanie..napr. tí, ktorí prišli z práce zo zahraničia.

Nakoľko sú počty čo sa týka účasti na Sv. omši obmedzené, tak treba využiť dišpenz a zúčastniť na Sv. omši doma cez média TV, internet. 

Prijať Eucharistiu počas sviatkov môžete vždy pred Sv. omšami:

piatok 24.12.   15:45 – 16:00, 22:15 – 22:30, 23:45 – 24:00 sobota 25.12.   07:30- 07:50, 09:00 – 09:15 nedeľa 26.12.   07:30- 07:50, 09:00 – 09:15

Sväté omše znova v kostole – rovnako
pokračujeme aj v r. 2022

Od piatku 10.12.2021 sú znova verejné Sv. omše v kostole v režime OP (očkovaní, prekonaní) a to v časoch tak ako sme boli zvyknutí doteraz. Avšak sme limitovaní počtom 44 osôb. Preto dávame stále do povedomia dišpenz od účasti v kostole a teda môžete sledovať aj Sv. omše z domu. Čo sa týka individuálnej pastorácie, tak nebude už prebiehať na fare ale v kostole. Sv. zmierenia pred rannou Sv. omšou Pondelok – Sobota:  07:00 – 07:30 a medzi večernými Sv. omšami t.j.: o 17:40 – 18:00. Takto pokračujeme aj v novom roku 2022