Home page

Dôležité oznamy

Na základe vyhlášky UVZ SR 5/2022 V. v. sa zvýšili počty účastníkov na svätých omšiach. A teda pre REŽIM OP (očkovaní – prekonaní) sa kapacita v našom kostole zvýšila na 100 osôb.

Pre ostatných (teda aj neočkovaných a všetkých) stále prebieha “Vysluhovanie sv. zmierenia a prijímanie Eucharistie”. Sv. zmierenia je možné prijať pred rannou sv.omšou a medzi večernými sv.omšami, teda v Pondelok – Sobota:  07:00 – 07:30 a večer 17:40 – 18:00. Ak nemôžete zostať na sv.omši je potrebné to povedať pri spovedi, kedy hneď po rozhrešení dostanete sv. prijímanie.

Opäť sa rozbieha príprava na sv. birmovania. Najbližšie stretnutie birmovancov bude v sobotu 22.2. o 10:00 na fare. Ďalšie stretnutie bude 5.2. o 10:00 na fare. (Príprava by teda mala prebiehať klasicky každé 2 týždne. Termíny si však treba sledovať v najnovších farských oznamoch.)

Taktiež začíname prípravu na sv. prijímanie. Prihlášku na 1. sv. prijímanie v roku 2022 je potrebné odovzdať kňazovi v sakristii kostola po ktorejkoľvek sv. omši najneskôr však do 13.2.2022. Prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: Prihláška na 1.sv.prijímanie_2022

Ostatné nové oznamy nájdete na odkaze: FARSKÉ OZNAMY 17. – 23. januára 2022Dobrá novina │ Koledovanie │ 2021

Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických krajinách. Dobrú novinu vám tento rok prinášame vo video forme ako náhradu za koledovanie v pandemickom čase. O projektoch Dobrej noviny sa viac môžete dozvedieť na https://www.dobranovina.sk/projekty/

Podporiť 27.ročník Dobrej noviny a projekty pre tento rok možete ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK77 1100 0000 0029 4045 7894 s variabilným symbolom 2721101106 alebo príspevkom do pokladničky, ktorá je k dispozícií vo farskom kostole v Brezne, kde budú k dispozícií aj Dobré noviny Dobrej noviny.

  • AUTOR – Marek
  •  
  • DŇA – 25

Vysluhovanie Sv. zmierenia a prijímanie Eucharistie pred Vianocami a počas Vianoc

Sv. zmierenia vysluhujeme ako vždy pred všetkými Sv. Omšami. Dávame hlavne do pozornosti čas:
Pondelok 20.12. – Štvrtok 23.12. v časoch 07:00 – 07:30 a 16:00 – 18:00
počas sviatkov teda od a po 24.12. len na požiadanie..napr. tí, ktorí prišli z práce zo zahraničia.

Nakoľko sú počty čo sa týka účasti na Sv. omši obmedzené, tak treba využiť dišpenz a zúčastniť na Sv. omši doma cez média TV, internet. 

Prijať Eucharistiu počas sviatkov môžete vždy pred Sv. omšami:
piatok 24.12.   15:45 – 16:00, 22:15 – 22:30, 23:45 – 24:00
sobota 25.12.   07:30- 07:50, 09:00 – 09:15

nedeľa 26.12.   07:30- 07:50, 09:00 – 09:15

Sväté omše znova v kostole – rovnako pokrčujeme aj v r. 2022

Od piatku 10.12.2021 sú znova verejné Sv. omše v kostole v režime OP (očkovaní, prekonaní) a to v časoch tak ako sme boli zvyknutí doteraz. Avšak sme limitovaní počtom 44 osôb. Preto dávame stále do povedomia dišpenz od účasti v kostole a teda môžete sledovať aj Sv. omše z domu. Čo sa týka individuálnej pastorácie, tak nebude už prebiehať na fare ale v kostole. Sv. zmierenia pred rannou Sv. omšou Pondelok – Sobota:  07:00 – 07:30 a medzi večernými Sv. omšami t.j.: o 17:40 – 18:00. Takto pokračujeme aj v novom roku 2022

1 2 3