Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 4. 12. 2022, 18:43 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Svätého Františka Xaverského, kňaza (spomienka) BANSKÁ BYSTRICA: Svätého Františka Xaverského, kňaza – hlavný patrón diecézy a titul katedrály (sviatok, v katedrále slávnosť) 
Dnešné liturgické texty

Koronavírus obmedzenia

KOSTOL

FARA

Počas úradných hodín môžete využiť telefonický alebo e-mailový kontakt.
Tel.: (+421) 048/611 21 12
E-mail: brezno-mesto@burv.sk; dusan.lukac@burv.sk; robert.likavcan@burv.sk