Valaská

Valaská

Administrátor : Mgr. Martin Trojan
Farský kostol : sv. Martina (16. stor.)
Kaplnka : sv. Františky Rímskej (1840)
Kaplnka : sv. Jána Krstiteľa (1846)
Počet obyvateľov : 3658; rím. kat.: 2407
Adresa : Hronská 437/2, 976 46 Valaská
Tel. : +421 (0)48/617 5118
Farské oznamy : facebook.com/farnostvalaska/
E-mail : valaska@burv.sk