home page3

Noc kostolov│12.6.2020

Rorátne sväté omše

Aj tento rok si fyzickým bdením – vstávaním aspoň o hodinu skôr ako zvyčajne na rannú sv. omšu – pripomíname potrebu neustáleho duchovného bdenia a pripravenosti na prechod do večného života. Najmä v utorky sa do tejto bdelosti zapoja aj deti našej farnosti, ktoré po raňajkách na fare utekajú rovno do školy, alebo škôlky.

V našej farnosti opäť Duch Svätý sviatostne pôsobil

V sobotu 23.11.2019 prijalo 32 birmovancov dary Ducha Svätého. Sprevádzajme ich našimi modlitbami, aby Duch Sv. hojne pôsobich v ich životoch!

Púť mladých do Vysokej nad Uhom

V sobotu 28.09.2019 si niektorí zo spoločenstva mladých, birmovancov, ale i starší vykonali púť do rodiska a zároveň miesta mučeníckej smrti blahoslavenej Anny Kolesárovej. Po príchode k hrobu bl. Anky nám o. Tomáš (z “Domčeka”) objasnil historický kontext jej smrti, ale aj svätosť jej jednoduchého života, ktorý tak prirodzene vyustil do hrdinského svedectva o vernosti Bohu. Následne sme sa presunuli do pastoračného centra – “Domčeka”, kde sme sa dozvedeli o význame a obsahu púti radosti, zrelosti a rodín, a tiež niečo o dôstojnosti povolania každého človeka k životu s Bohom. Naša púť vyvrcholila slávením Eucharistie vo filiálnom kostole vo Vysokej, kde je umiestnený hlavný relikviár bl. Anky. Po sv. omši, ktorú celebroval náš p. kaplán Stanislav, a v ktorej sa nám opäť povzbudivo prihovoril o. Tomáš, nasledovalo osobné uctenie si relikvií a osbná modlitba. Z Vysokej sme sa znova presunuli zdieľať ešte na jeden večer spoločenstvo do rodiska nášho kaplána. V minulosti si vykonali púť k bl. Anke aj ďalšie rodiny, či jednotlivci z našej farnosti. Veríme, že náš farský kostol bude uchovávať relikviu bl. Anky, o ktorú požiadali naši duchovní otcovia. Nech orodovanie bl. Anny pritiahne mnohých k svätosti života, k Bohu!

 

Nový kríž pred nemocnicou – slávenie sviatku povýšenia sv. Kríža

Na sviatok povýšenia Svätého Kríža bol v areáli nemocnice pred budovou polikliniky požehnaný kríž. Požehnania sa zúčastnili okrem veriacich aj riaditeľ nemocnice a niektorí zamestnanci. Po požehnaní nasledovala pobožnosť krížovej cesty na neďalekej kalvárii. Prežívanie sviatku zavŕšila odpustová sv. omša v kaplnke sv. kríža “na Bráničke”.

1 2 3