Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 10:15 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitieb otcov

Spoločenstvo modlitieb otcov

Vo farnosti sú dve modlitbové skupiny otcov, ktorí sa stretávajú každý utorok po večernej sv. omši na fare.