Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 17:55 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitieb otcov

Spoločenstvo modlitieb otcov

Vo farnosti sú dve modlitbové skupiny otcov, ktorí sa stretávajú každý utorok po večernej sv. omši na fare.