Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:25 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitieb otcov

Spoločenstvo modlitieb otcov

Vo farnosti sú dve modlitbové skupiny otcov, ktorí sa stretávajú každý utorok po večernej sv. omši na fare.