Spoločenstvo modlitieb otcov

Spoločenstvo modlitieb otcov

Vo farnosti sú dve modlitbové skupiny otcov, ktorí sa stretávajú každý utorok po večernej sv. omši na fare.