Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:29 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitieb matiek

SJVS – Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Dielo Služobníkov vzniklo v roku 2008, ako stále rastúce zoskupenie laikov, rehoľníkov a kňazov. Najhlbšou modlitbou Služobníkov je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obeta za kňazov s tým, že o všetko ostatné na čom záleží, sa bude starať Pán. Najhlbšou modlitbou je teda obeta. K osvedčeným formám modlitby patrí modlitba ruženca, deviatniky- novény a denné modlitby za kňazov. Jedenkrát v mesiaci hodinová adorácia pred Eucharistickým Kristom s rozjímaním, ktoré každý Služobník dostáva mailom, alebo poštou. Dvakrát do roka duchovné obnovy s možnosťou duchovných rozhovorov. Množstvo duchovných možnosti, púti na Velehrad, do Medžugoria, alebo na Bílu Vodu.

V našej farnosti toto spoločenstvo vzniklo v roku 2018 a je nás 18 členov.