Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:32 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Niektorí veriaci farnosti si vzali záväzok modliť sa v určenú hodinu dňa na konkrétne úmysly, ktoré sa aktualizujú každý mesiac.