Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 10:21 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Niektorí veriaci farnosti si vzali záväzok modliť sa v určenú hodinu dňa na konkrétne úmysly, ktoré sa aktualizujú každý mesiac.