Spoločenstvo modlitbového zápasu

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Niektorí veriaci farnosti si vzali záväzok modliť sa v určenú hodinu dňa na konkrétne úmysly, ktoré sa aktualizujú každý mesiac.