Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 18:02 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Spoločenstvo modlitbového zápasu

Niektorí veriaci farnosti si vzali záväzok modliť sa v určenú hodinu dňa na konkrétne úmysly, ktoré sa aktualizujú každý mesiac.