Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 16:42 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Saleziánski spolupracovníci

Saleziánski spolupracovníci

Vo farnosti je už mnohé roky tradícia spoločenstva saleziánskych spolupracovníkov. Členovia aktívne pomáhajú v pastoračných aktivitách farnosti.

Raz mesačne absolvujú duchovnú obnovu (formáciu) s kňazom – saleziánom.