Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:15 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Saleziánski spolupracovníci

Saleziánski spolupracovníci

Vo farnosti je už mnohé roky tradícia spoločenstva saleziánskych spolupracovníkov. Členovia aktívne pomáhajú v pastoračných aktivitách farnosti.

Raz mesačne absolvujú duchovnú obnovu (formáciu) s kňazom – saleziánom.