Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo /RB/ tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca.

Veriaci, ktorí sú členmi RB a praktizujú formu modlitby Živého ruženca, Svätého ruženca, alebo Večného ruženca, sú pričlenení k Dominikánskej rodine.

V našej farnosti najstaršie zachovaná písomná zmienka je rok 1952, kedy bolo evidovaných 44 ruží Živého ruženca. Zaujímavé je, že už v tomto období si členovia žrebovali tajomstvo, ktoré sa modlili a rozjímali v  daný mesiac.

Reforma RB v našej farnosti sa uskutočnila 4.12.2016. Pred reformou bolo evidovaných 21 ruží. Po reforme ostalo 17 ruží. Vznikla detská ruža, rómska ruža a ruža, ktorú tvoria muži. Všetci  členovia 17 ruží sú členmi Živého ruženca, ktorí sa stretávajú na spoločnej modlitbe posvätného ruženca každú prvú nedeľu v mesiaci, kedy prebieha výmena, alebo aj žrebovanie  ružencového tajomstva.

Okrem členov Živého ruženca, máme 36 členov Svätého a 4 členov Večného ruženca. 

Stretnutie celého  bratstva je na pobožnosti každú prvú nedeľu v mesiaci o 15:00 vo farskom kostole.