Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:44 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Rehoľná komunita školských sestier sv. Františka

Rehoľná komunita školských sestier sv. Františka

Naša charizma, je otvorená na znaky časov a potrebám Cirkvi v radostnej službe chudobným a ináč núdznym, prejavuje sa v službe kresťanskej formácie a výchovy pre celkový rozvoj človeka. Tu v Brezne pracujeme v katechéze a v nemocnici. Vedieme stretnutia pre mužov a ženy 25+, stretko pre dievčatá, misijné zrnko a deti kráľa.

Kontakt:

Podkoreňová 20, Brezno
sestrybrezno@gmail.com
0910 102 965 – sestra Sávia

Web školských sestier:

www.skolskesestry.sk