Rehoľná komunita školských sestier sv. Františka

Rehoľná komunita školských sestier sv. Františka

Naša charizma, je otvorená na znaky časov a potrebám Cirkvi v radostnej službe chudobným a ináč núdznym, prejavuje sa v službe kresťanskej formácie a výchovy pre celkový rozvoj človeka. Tu v Brezne pracujeme v katechéze a v nemocnici. Vedieme stretnutia pre mužov a ženy 25+, stretko pre dievčatá, misijné zrnko a deti kráľa.

Kontakt:

Podkoreňová 20, Brezno
sestrybrezno@gmail.com
0910 102 965 – sestra Sávia

Web školských sestier:

www.skolskesestry.sk