Predajná

Predajná

Farár : ThLic. Arkadius Piekut SAC
Farský kostol : sv. Troch kráľov (1612)
Kaplnka : Povýšenia sv. Kríža (1835)
Kaplnka : Sedembolestnej Panny Márie (1861)
Počet obyvateľov : 1346; rím. kat.: 1148 gr. kat.: 5 bez vyznania: 122
Adresa : 976 63 Predajná
Tel. : +421 (0)48/619 21 33