Predajná

Predajná

Farár : ThLic. Arkadius Piekut SAC
Farský kostol : sv. Troch kráľov (1612)
Kaplnka : Povýšenia sv. Kríža (1835)
Kaplnka : Sedembolestnej Panny Márie (1861)
Počet obyvateľov : 2437; rím. kat.: 1817
Adresa :
976 63 Predajná
Tel. :
+421 (0)48/619 21 33
E-mail :
predajna@burv.sk