Pohronská Polhora

Pohronská Polhora

Administrátor : Mgr. Ivan Hupka
Farský kostol : sv. Michala (1808)
Kaplnka : sv. Jána Nepomuckého
Počet obyvateľov : 1709; rím. kat.: 1488
Adresa : 976 56 Pohronská Polhora
Tel. : +421 (0)48/618 93 03
E-mail : pohronska-polhora@burv.sk