Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 18:34 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Pohronská Polhora

Pohronská Polhora

Administrátor : Mgr. Ivan Hupka
Farský kostol : sv. Michala (1808)
Kaplnka : sv. Jána Nepomuckého
Počet obyvateľov : 1709; rím. kat.: 1488
Adresa : 976 56 Pohronská Polhora
Tel. : +421 (0)48/618 93 03
E-mail : pohronska-polhora@burv.sk