Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 10:25 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Podbrezová

Podbrezová

Administrátor : Mgr. Marián Lukáč
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1892)
Počet obyvateľov : 3515 aj Lopej; rím. kat.: 2151
Adresa : 976 81 Podbrezová
Tel. : +421 (0)48/617 2080
E-mail : podbrezova@burv.sk

Filiálka Štiavnička

Filiálka Horná Lehota

Kostol : sv. Michala (16. stor.)
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice