Podbrezová

Podbrezová

Administrátor : Mgr. Marián Lukáč
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1892)
Počet obyvateľov : 4295 aj Lopej; rím. kat.: 2828 gr. kat.: 13 bez vyznania: 973
Adresa : 976 81 Podbrezová
Tel. : +421 (0)48/617 2080

Filiálka Štiavnička

Filiálka Horná Lehota

Kostol : sv. Michala (16. stor.)
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice
Počet obyvateľov : 584; rím. kat.: 357 gr. kat.: 0 bez vyznania: 81