Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 18:06 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Podbrezová

Podbrezová

Administrátor : Mgr. Marián Lukáč
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1892)
Počet obyvateľov : 3515 aj Lopej; rím. kat.: 2151
Adresa : 976 81 Podbrezová
Tel. : +421 (0)48/617 2080
E-mail : podbrezova@burv.sk

Filiálka Štiavnička

Filiálka Horná Lehota

Kostol : sv. Michala (16. stor.)
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice