Nemecká

Nemecká

Administrátor : Mons. ICLic. Rastislav Suchý
Farský kostol : sv. Mikuláša (15. stor.)
Počet obyvateľov : 1949; rím. kat.: 1583
Adresa : 976 97 Nemecká
Tel. : +421 (0)48/618 2268
E-mail : nemecka@burv.sk


Filiálka Rázstoka

Kaplnka : Navštívenia Panny Márie (1832)
Počet obyvateľov : 309; rím. kat.: 255 gr. kat.: 0 bez vyznania: 28

Filiálka Dubová

Filiálka Zámostie
Kaplnka : sv. Jozefa