Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:50 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Nemecká

Nemecká

Administrátor : Mons. ICLic. Rastislav Suchý
Farský kostol : sv. Mikuláša (15. stor.)
Počet obyvateľov : 1949; rím. kat.: 1583
Adresa : 976 97 Nemecká
Tel. : +421 (0)48/618 2268
E-mail : nemecka@burv.sk


Filiálka Rázstoka

Kaplnka : Navštívenia Panny Márie (1832)
Počet obyvateľov : 309; rím. kat.: 255 gr. kat.: 0 bez vyznania: 28

Filiálka Dubová

Filiálka Zámostie
Kaplnka : sv. Jozefa