ministranti

Prihlasovanie miništrantov je ukončené kvôli vyhláške regionálneho úradu zdravotníctva v Banskej Bystrici o zákaze verejných bohoslužieb.

Na základe vyhlášky úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa dňom 23.12.2020 zakazujú verejné bohoslužby.

https://www.vzbb.sk/sk/tabula/Vyhlaska_23122020.pdf

Miništrovať sa bude len na vysielaných svätých omšiach a to len v nevyhnutnom počte. Miništrovanie bude dohadované individuálne.