Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 10:54 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

ministranti