Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 15:55 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Michalová

Michalová

Administrátor : Mgr. Jozef Palušák
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1897)
Počet obyvateľov : 1371; rím. kat.: 1263 gr. kat.: 0 bez vyznania: 65 Adresa Trosky 488/1/a, 976 56 Michalová
Tel. : +421 (0)48/649 942
E-mail : michalova@burv.sk