Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:47 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Michalová

Michalová

Administrátor : Mgr. Jozef Palušák
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1897)
Počet obyvateľov : 1371; rím. kat.: 1263 gr. kat.: 0 bez vyznania: 65 Adresa Trosky 488/1/a, 976 56 Michalová
Tel. : +421 (0)48/649 942
E-mail : michalova@burv.sk