Michalová

Michalová

Administrátor : ThDr. Ján Kundrik, PhD.
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1897)
Počet obyvateľov : 1371; rím. kat.: 1263 gr. kat.: 0 bez vyznania: 65 Adresa Trosky 488/1/a, 976 56 Michalová
Web : www.michalova.sk 
Tel. : +421 (0)48/649 942