Michalová

Michalová

Administrátor : Mgr. Jozef Palušák
Farský kostol : sv. Štefana Uhorského (1897)
Počet obyvateľov : 1371; rím. kat.: 1263 gr. kat.: 0 bez vyznania: 65 Adresa Trosky 488/1/a, 976 56 Michalová
Tel. : +421 (0)48/649 942
E-mail : michalova@burv.sk