Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:09 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Lopej

Lopej

Administrátor : PaedDr. ThLic. Gregor Škapura
Farský kostol : sv. Juraja (1400)
Počet obyvateľov : 1982
Adresa : 976 98 Lopej
Tel. : +421 (0)905 234 875
E-mail : lopej@burv.sk

Filiálka Dolná Lehota
Kostol : sv. Jána Krstiteľa (1914)
Počet obyvateľov : 739; rím. kat.: 584 gr. kat.: 0 bez vyznania: 82
Filiálka Krpačovo