Lom nad Rimavicou

Lom nad Rimavicou

Administrátor : Mgr. Ivan Kaličiak
Farský kostol : Narodenia Panny Márie 
Kaplnka : Sedembolestnej Panny Márie
Počet obyvateľov : -; rím. kat.: – gr. kat.: – bez vyznania: –

Filálka Mláky
Kaplnka : Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Filálka : Polianky
Kaplnka : Povýšenia sv. Kríža
Počet obyvateľov : -; rím. kat.: – gr. kat.: – bez vyznania: –

Filálka Drábsko
Kaplnka : Nepoškvrneného Srdca Panny Márie


Filálka Drábsko – Kysuca
Kaplnka : Sv. Anny
Počet obyvateľov : -; rím. kat.: – gr. kat.: – bez vyznania: –

Filálka Sihla
Kaplnka : Nanebovzatia Panny Márie
Počet obyvateľov : -; rím. kat.: – gr. kat.: – bez vyznania: –

Filálky Sedmák, Ďurkovka, Dlhá Lúka, Vrch Slatina, Biele Vody

Adresa : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lom nad Rimavicou, 976 53 Lom nad Rimavicou 6
Tel. : +421 (0)48/618 0007