Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 18:28 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Hronec

Hronec

Farár : Mgr. Ján Hrablay
Farský kostol : sv. Klementa (1826)
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice (1937)
Kaplnka : Navštívenia Panny Márie (1932)
Kaplnka : sv. Kríža (1939)
Kaplnka : sv. Jána Nepomuckého
Adresa : 976 45 Hronec
Tel. : (048) 617 5118
E-mail : hronec@burv.sk
Počet obyvateľov : 1532; rím. kat.: 1311

Filiálka Osrblie
Kostol :
 Navštívenia Panny Márie
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice
Počet obyvateľov : 393; rím. kat.: 370 gr. kat.: 2 bez vyznania: 16