Hronec

Hronec

Farár : Mgr. Ján Hrablay
Farský kostol : sv. Klementa (1826)
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice (1937)
Kaplnka : Navštívenia Panny Márie (1932)
Kaplnka : sv. Kríža (1939)
Kaplnka : sv. Jána Nepomuckého
Adresa : 976 45 Hronec
Tel. : (048) 617 5118
Počet obyvateľov : 1157; rím. kat.: 895 gr. kat.: 8 bez vyznania: 182

Filiálka Osrblie
Kostol : Navštívenia Panny Márie
Kaplnka : Najsvätejšej Trojice
Počet obyvateľov : 393; rím. kat.: 370 gr. kat.: 2 bez vyznania: 16