Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 18:53 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Detský spevácky zbor – “Včeličky”

Detský spevácky zbor – “Včeličky”

Detský spevácky zbor účinkuje na nedeľných sv. omšiach o 10:30. Okrem spevákov má aj inštrumentalistov (flauta, klávesy, gitara, bongo …).

Nácvik spevov na sv. omšu je o 9:15 v nedeľu pred sv. omšou na fare v pastoračnom centre.

Pieseň – Aleluja, sabalaba – labambam