Detský spevácky zbor – “Včeličky”

Detský spevácky zbor – “Včeličky”

Detský spevácky zbor účinkuje na nedeľných sv. omšiach o 10:30. Okrem spevákov má aj inštrumentalistov (flauta, klávesy, gitara, bongo …).

Nácvik spevov na sv. omšu je o 9:15 v nedeľu pred sv. omšou na fare v pastoračnom centre.

Pieseň – Aleluja, sabalaba – labambam