Brezno – Mazorníkovo

Brezno – Mazorníkovo

Administrátor : Mgr. Lukáš Tkáč
Farský kostol : sv. Jána Boska (1995)
Kaplnka : Nepoškvrneného srdca Panny Márie (1937)
Adresa : 9. mája 60, 977 03 Brezno – Mazorníkovo
Email :  imanuel@isternet.sk
Web : www.mazornik.bagocina.com
Tel. :  +421 (0)48/611 4930