Čierny Balog

Čierny Balog

Administrátor : Mgr. Daniel Baláž
Výpomocný duchovný : Mgr. František Havlík
Farský kostol : Nanebovzatia Panny Márie 1804)
Kaplnka : Panny Márie Kráľovnej – Jánošovka (1927)
Kaplnka : Ružencovej Panny Márie – Komov (1954)
Kaplnka : Narodenia Panny Márie – Krám (1753)
Kaplnka : Sedembolestnej Panny Márie – Medveďovo (1969)
Kaplnka : Lurdskej Panny Márie – Urbanov Vrch (1942)
Kaplnka : Mena Panny Márie – Fajtov (1932)
Kaplnka : sv. Jána Nepomuckého – Závodie (1824)
Kaplnka : Panny Márie Pomocnice na cintoríne (2000)
Počet obyvateľov : 5726 s Dobročom; rím. kat.: 3462
Adresa : Závodie 1, 976 52 Čierny Balog
Web : farnostciernybalog.wbl.sk
Tel. : +421 (0)48/619 1383
E-mail : cierny-balog@burv.sk