Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 10:05 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Brezno – mesto

Brezno – mesto

Farár – dekan : Mons. Mgr. Dušan Lukáč
Kaplán : PaedDr. Róbert Likavčan, PhD.
Kaplán : Mgr. Zbigniew Slawek
Diakon : Ing. Mgr. Rafael Ambros
Farský kostol : Nanebovzatia Panny Márie
Kostol : sv. Kríža – na Bráničke
Kostol : Panny Márie – Piaristi
Kaplnka : Božského Srdca Ježišovho na Podkoreňovej
Adresa :  Nám. M. R. Štefánika 32/39
Email : brezno-mesto(at)burv.sk
Tel. :  048/6112112