Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Nedeľa, 26. 6. 2022, 16:14 hod.
 liturgická farba Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Brezno – mesto

Brezno – mesto

Farár – dekan : Mons. Mgr. Dušan Lukáč
Kaplán : PaedDr. Róbert Likavčan, PhD.
Kaplán : Mgr. Zbigniew Slawek
Diakon : Ing. Mgr. Rafael Ambros
Farský kostol : Nanebovzatia Panny Márie
Kostol : sv. Kríža – na Bráničke
Kostol : Panny Márie – Piaristi
Kaplnka : Božského Srdca Ježišovho na Podkoreňovej
Adresa :  Nám. M. R. Štefánika 32/39
Email : brezno-mesto(at)burv.sk
Tel. :  048/6112112