Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Štvrtok, 9. 2. 2023, 09:54 hod.
 liturgická farba 5. nedeľa v Cezročnom období 
Dnešné liturgické texty

Birmovanci

Birmovanci

Nedávno vyvrcholila príprava na prijatie sviatosti birmovania, slávnostnou svätou omšou. Fotky z tejto slávnostnej príležitosti možno nájsť na nasledujúcom umiestnení.

Aktuálne vo farnosti neprebieha príprava na sviatosť birmovania. Začiatok ďalšej prípravy na sviatosť birmovania bude včas oznámená ako vo farských oznamoch tak aj na webovej stránke.