Hlavné oznamy

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Piatok, 7. 10. 2022, 17:30 hod.
 liturgická farbaliturgická farba Utorok 27. týždňa v Cezročnom období alebo Svätého Bruna, kňaza (ľubovoľná spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Birmovanci

Birmovanci

V súčasnosti prebieha príprava 33 kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Stretávame sa na katechézach, spravidla každú druhú sobotu. Birmovanci sa zapájajú aj do rôznych liturgických, pastoračných, alebo technických služieb farnosti. Súčasná veková skupina sú deviataci a stredoškoláci.

Najbližšie stretnutie birmovancov v sobotu 23.04. o 09:30 na fare. Obliecť sa športovo. Pôjdeme na kalváriu. Príprava prebieha klasicky každé 2 týždne. (Nadchádzajúce termíny si treba sledovať v najnovších farských oznamoch.)