Birmovanci

Birmovanci

V súčsnosti prebieha príprava 33 kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Stretávame sa na katechézach, spravidla každú druhú sobotu. Birmovanci sa zapájajú aj do rôznych liturgických, pastoračných, alebo technických služieb farnosti. Súčasná veková skupina sú deviataci a stredoškoláci.